Ventilatsiooni mõõdistus

Miks on vaja reguleerida?

Ventilatsiooni mõõdistamine on vajalik kasutusloa taotlemisel.

Ventilatsioonisüsteemide peamine eesmärk on tagada ruumides normaalne sisekliima. Nõuetekohaselt seadistatud ventilatsioonisüsteemil on süsteemiosade poolt tekitatud müratase viidud miinimumini. Õigesti planeeritud ja teostatud ventilatsioon hoiab siseõhu puhta, tagab piisava värske õhu juurdevoolu, säästab energiat ning hoiab niiskuse ja süsinikdioksiidi sisalduse tasakaalus.

Ventilatsiooni mõõdistamine on vajalik:

 • et tagada normeeritud õhuvahetus
 • säilitada minimaalne müratase
 • tagada energiasäästlikkus
Juhul, kui ventilatsiooni mõõdistamine ei ole professionaalselt teostatud, ilmnevad järgmised tagajärjed:
 • ebapiisav õhuvahetus
 • niiskuskahjustused
 • viiruste ja muude patogeenide kiirendatud levik
 • liigne müra
 • suurenenud elektrikulu
 • sisse ajavad kaminad ja ahjud

Mis on ventilatsioon?

Ventilatsioon on õhuvahetusprotsess siseruumide ja väliskeskkonna vahel.

Ventilatsioonisüsteemi ülesanne on :
 • toimetada saastunud õhk ruumidest ja majast välja ning asendada see värske õhuga
 • tekitada õhuvahetus ruumides, kus me viibime pikemat aega tagades tervisliku ja mugava sisekliima
 • Hästi toimiv ventilatsioon tagab meeldiva, puhta ja värske õhu ruumis ja hoiab sissepuhke temperatuuri aastaringselt 18-23ºC vahel

Hea ventilatsioon

 • Hea ventilatsioon on üks enim sisekliimat mõjutav tegur
 • Uuringud näitavad, et korralik ventilatsioon tõstab elukvaliteeti ning vähendab nakkushaiguste levikut
 • Hea ventilatsioon koos optimaalse temperatuuri ja niiskustasemega edendavad inimese töövõimet
 • Et tagada kvaliteetne sisekliima töökeskkonnas, büroodes, elamutes või muudes ruumides, tuleb ventilatsioonisüsteemid reguleerida
Halb ventilatsioon
Halb ventilatsioon mõjutab nii sinu kui su maja tervist. Praegused hooned on õhutihedamad kui kunagi varem ning probleemide vältimiseks on ventilatsiooni õige toimimine elementaarne.
 • Puuduliku ventilatsooni korral tõuseb CO2 sisaldus ülemäära kõrgele ja võime tunda end laisa ja väsinuna
 • Õhku paiskub ka mitmesuguseid saastaineid, mis eralduvad nii inimestelt kui ehitusmaterialilt, mööblilt jne.
 • Terviseamet: "Vältima peaks kogunemisi umbsetes kehva ventilatsiooniga ruumide"
Reguleerimata ventilatsioonisüsteemi tunnused
Kehv enesetunne, õhupuudus;
 • Ebameeldivad lõhnad eluruumides;
 • Ebatavaline ventilatsiooni käitumine- liige kiire õhuvool;
 • Niiskuskuskahjustused;
 • Kõrge müratase;
 • Ebaühtlased temperatuuritasemed ruumides;
 • Suitsu sisse ajav ahi või kamin;
 • Hallitus seintel ja vannitoas,
 • Kondensatsioonivee tekkimine akendel;
 • Üle- või alarõhk ruumides. Uksed ei sulgu või ei avane lihtsalt.


Võtke ühendust info@aerox.ee või +372 5815 4206

Aerox OÜ pakub mõõdistust erinevat tüüpi hoonetele, et tagada süsteemi õige toimimine ning vajadusel pakkuda välja variante probleemide lahendamiseks. Lahenduseks võib olla ventilatsiooni reguleerimine, õigeaegne ja korralik puhastus ning süsteemide juurde- või ümberehitus.
 • Mõõtemetoodikate ja väljatöötatud tööjuhendi aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud standard EVS-EN 12599:2012.
 • Kasutame mõõdistustöödeks kõige täpsemaid TSI ™ instrumente.
 • Mõõteseadmed on regulaarselt kalibreeritud TÜ Keemia Instituudi katsekojas.
 • Juhtkond mõistab erapooletuse tähtsust ja kinnitab, et kõik mõõdistustegevused viiakse läbi sõltumatult, erapooletult ja objektiivselt.
 • Osaleb Tartu Ülikooli poolt korraldatud võrdlusmõõtmistel.
 • Meie klientideks on nii Eesti ehitusettevõtted kui ka erakliendid.
 • Meil on kogemust 10+ aastat.