Informatsioon

Ventilatsioon

Mis on ventilatsioon ?

Ventilatsioon on õhuvahetusprotsess siseruumide ja väliskeskkonna vahel.

Ventilatsioonisüsteemi ülesanne on toimetada kasutatud õhk ruumidest ja majast välja ning asendada see värske õhuga, tekitada õhuvahetus ruumides, kus me viibime pikemat aega ning tervisliku ja mugava sisekliima tagamine.

Hästi toimiv ventilatsioon tagab meeldiva, puhta ja värske õhu ruumis ja hoiab sissepuhketemperatuuri aastaringselt 20-22ºC vahel.

Hea ja halb ventilatsioon

Hea ventilatsioon on üks enim elamise mugavust mõjutav tegur, siiski pööratakse sellele ehitamisel tihti vähe tähelepanu. Uuringud näitavad, et korralik ventilatsioon tõstab igaühe elukvaliteeti!

Hea ventilatsioon (0,3-0,5m/s) ja sobiv t°(17-21 C°) edendavad inimese töövõimet. Et tagada kvaliteetne sisekliima töökeskonnas, büroodes, elamutes või muudes ruumides, tuleb ventilatsioonisüsteemid reguleerida.

Õigesti planeeritud ventilatsioon hoiab siseõhu puhta, tagab piisava värske õhu juurdevoolu, säästab energiat ning hoiab niiskuse ja süsinikdioksiidi sisalduse tasakaalus.

Halb ventilatsioon

Halb ventilatsioon mõjutab nii sinu kui su maja tervist. Praegu aga elame teistmoodi kui neli- või viiskümmend aastat tagasi. Halb ventilatsioon on tihti tänapäeva eluruumide probleem.

Puuduliku ventilatsioon korral tõuseb CO2 sisaldus ülemäära kõrgele ja võime tunda end laisa ja väsinuna, õhku paiskub ka mitmesuguseid saasteaineid, mis eralduvad näiteks higistamisega.

«Halb ventilatsioon siseruumides võib põhjustada meie tervisele pikemas või lühemas perspektiivis tõsiseid tervisehäireid.» (Terviseamet)

Ventilatsiooni puudumine

Ventilatsiooni puudumisel, eriti kinnistes ruumides saastub õhk kiiresti. Suuremaks saastajaks on inimene ise oma elutegevusega sissehingamisel tarvitatakse ära õhus olev hapnik ning välja hingatakse süsihappegaas, mis aga üle normi tõusmisel muudab inimese uimaseks,väheneb töövõime jne.

Ventilatsiooni abiga viiakse välja ka halb lõhn ning liigne tolm. Nõuetekohase ventilatsiooni puudumisel tekib majakonstruktsioonides hallitus, mädanik ja vohavad erinevad bakterid, mis võivad muuta maja elamiskõlbmatuks.

Tootmishoonetes on vaja ventileerida inimesele ohtlikud tootmisprotsessis tekkivad kemikaalide lõhnad ja tolm.

Reguleerimata ventilatsioonisüsteemi tunnused

 • Kehv enesetunne, õhupuudus;
 • Ebatavaline ventilatsiooni käitumine — liiga kiire õhuvool;
 • Niisukahjustused;
 • Ebameeldivad lõhnad eluruumides;
 • Kõrge müratase;
 • Ebaühtlased temperatuuritasemed ruumides;
 • Suitsu sisse ajav ahi või kamin;
 • Hallitus seintel ja vannitoas;
 • Kondensatsioonivee tekkimine akendel.

Ventilatsiooni mõõdistamisest sõltub suurel määaral ruumide ventilatsiooni õige toimimine.

Meie teenus

Ventilatsiooni mõõdistamine

Ventilatsiooni mõõdistamine

Ventilatsiooni mõõdistamisest sõltub suurel määral ruumide ventilatsiooni õige toimimine.

AEROX pakub kontrollmõõtmisi erinevat tüüpi asutustele, et kontrollida süsteemi õiget toimimist ning pakkuda välja variante probleemide lahendamiseks. Lahenduse näidiseks võib tuua ventilatsiooni õigeaegse ja korraliku puhastuse, reguleerimine ning vajadusel süsteemide juurde- või ümberehituse.

Pakume mõõtmisi erinevat tüüpi hoonetele, et kontrollida süsteemi õiget toimimist ning pakkuda välja lahendusi probleemide lahendamiseks või süsteemide juurde või ümberehitusteks. Ventilatsioonisüsteemide õhuhulkade reguleerimine toimub projekti alusel, selle puudumisel lähtutakse Eestis kehtivatest normidest ja eeskirjadest.

Ventilatsiooni mõõdistamise vajalikkus ja eesmärk:

 • tagada normeeritud õhuvahetus;
 • säilitada minimaalne müratase;
 • tagada süsteemide võimalikult energiasäästlik töö.

Ventilatsiooni mõõdistamine on vajalik

Ventilatsioonisüsteemide peamine eesmärk on tagada ruumides normaalne sisekliima. Korralikult seadistatud ventilatsioonisüsteemil on süsteemiosade poolt tekitatud müratase viidud miinimumini.

Ventilatsiooni mõõdistamine on vajalik:

 • Et tagada normeeritud õhuvahetus
 •  Säilitada minimaalne müratase
 •  Lähtuda energiasäästlikkusest

Juhul, kui ventilatsiooni mõõdistamine ei ole professionaalselt teostatud, ilmnevad järgmised tagajärjed:

 • Kehv enesetunne
 • Toidulõhnad eluruumides
 • Liigne õhukiirus
 • Temperatuuri erinevused
 • Niiskuskahjustused

Ventilatsiooni mõõdistamisel kasutatavad metoodikad

Aerox OÜ järgib kõiki kaasaegseid standardeid, et tagada kvaliteetne teenus. EVS 17025:2006.

What People Say

Kliendi arvamused

«Soovitaksin antud ettevõtet kõigile, kes hindavad kvaliteeti ja usalduslikku kliendisuhet.»

Kelvin Jaska (MAWERS TRADE OÜ)

«Suhtlusstiil väga sõbralik, kõik küsimused saavad alati vastuse. Kliendi soovile tullakse alati vastu ja arvestatakse eripäradega.»

Kirill Avdejev (GOLD MEDIA OÜ)

Ettevõtte andmed
AEROX OÜ
Reg.nr:12988784
Email
info@aerox.ee
Telefon
(+372) 58 154 206